Thursday, December 29, 2011

Pengkelasan Mikroorganisma

Mikroorganisma adalah organisma kecil/halus dan hanya boleh dilihat di bawah mikroskop (microscope).

Struktur dan saiz organisma yang berlainan adalah berbeza.

Mikroorganisma yang berbeza tinggal di habitat yang berbeza dan kaedah pemakanan dan pembiakan mereka juga berbeza.

Mikroorganisma boleh dijumpai hampir di mana-mana sahaja dalam alam semula jadi ini seperti dalam udara, air, tanah dan juga didalam badan organisma lain.

Saintis mengklasifikasikan mikroorganisma kepada lima kumpulan seperti yang ditunjukkan di bawah.

Virus.


Bakteria.


Protozoa.


Fungi.


Alga.

Lima kumpulan mikroorganisma.


No comments:

Post a Comment