Thursday, December 29, 2011

Nota Sains Tingkatan 5


Bab 1 - Mikroorganisma dan Kesannya Terhadap Kehidupan (Microorganisms and Their Effects on Living Things)Bab 2 - Nutrisi (Nutrition)

Kepentingan mengambil pemakanan yang baik dan mengamalkan tabiat pemakanan yang seimbang (The importance of taking good nutrition and practising good eating habits)


Bab 3 - Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar (Preservation and Conservation of the Environment)

Keseimbangan Alam (Balance of Nature)

Peranan Kitar Semula Jadi Sumber Alam


Bab 4 - Sebatian Karbon (Carbon Compounds)

Sebatian Karbon Organik dan Tak Organik (Organic and Inorganic Carbon Compounds)

Hidrokarbon


Bab 5 - Gerakan (Motion)

Jisim (Mass)

Inersia (Inertia)

Hubung-kait Antara Jisim dengan Inersia

Ciri Keselamatan Dalam Kenderaan Yang Mempunyai Kaitan Dengan Inersia

Gerakan Kenderaaan di Darat (The Motion of Vehicles on Land)


Bab 6 - Teknologi Makanan dan Pengeluaran (Food Technology and Production)

Perkembangan Teknologi Makanan dan Tujuan Memproses Makanan

Perkembangan Teknologi Dalam Pemprosesan Makanan


Bab 7 - Bahan Sintetik Dalam Industri (Synthetic Material in Industry)

Polimer Sintetik (Synthetic Polymers)

Proses Pembuatan Polimer Sintetik

Sifat Umum Getah Sintetik

Perbandingan Getah Sintetik dengan Getah Asli


Bab 8 - Elektronik dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (Electronics and Information & Communication Technology, ICT)

Sifat Gelombang

Gelombang Radio

Kegunaan Gelombang Radio Dalam Penghantaran Maklumat

Komunikasi Radio


4 comments: