Friday, October 30, 2015

Kegunaan Gelombang Radio Dalam Penghantaran Maklumat

Gelombang radio boleh dikelaskan mengikut panjang gelombang atau frekuensi.

Jadual di bawah menunjukkan beberapa jenis gelombang radio dan kegunaannya.

Gelombang radio
Julat frekuensi
Kegunaan

Gelombang panjang (LW) frekuensi rendah

30 kHz
hingga
300 kHz
Sinaran radio (AM) berjarak jauh

Gelombang sederhana (MW) frekuensi sederhana

300 kHz
hingga
3 MHz
Sinaran radio tempatan (AM)

Gelombang pendek (SW) frekuensi tinggi

3 MHz
hingga
30 MHz
Siaran radio amatur

Frekuensi amat tinggi (VHF)
(Very High Frequency)

30 MHz
hingga
300 MHz
Siaran radio FM

Frekuensi lampau tinggi (UHF)
(Ultra High Frequency)

300 MHz
hingga
3 GHz
a) Siaran TV
b) Telefon bimbit
Gelombang mikro
3 GHz
hingga
30 GHz
a) Telefon selular
b) Siaran TV
c) Komunikasi satelit
d) Radar
e) Kesan pemanasan dalam ketuhar gelombang mikro


No comments:

Post a Comment