Wednesday, June 3, 2015

Jisim

Jisim (mass) suatu objek ditakrifkan sebagai ukuran kuantiti jirim yang terkandung dalam objek itu. Semua objek terdiri daripada jirim.

Jisim diukur dalam unit miligram (mg), gram (g) atau kilogram (kg). Unit S.I. bagi jisim ialah kilogram (kg).


Dalam neraca makmal sains, jisim sesuatu objek diukur dengan menggunakan neraca tuas, neraca kimia atau neraca palang.

Jisim sesuatu objek adalah tetap dan tidak berubah tidak kira di mana objek itu berada. Oleh itu, sesuatu objek dengan jisim 1 kg di Bumi juga akan mempunyai jisim 1 kg di Bulan.

Jisim objek tidak akan berubah walaupun keadaan bentuk, isipadu, tarikan graviti dan tekanan atmosfera terhadap objek dan suhu objek berubah.

Dengan kata lain, jisim ialah kuantiti jirim dalam suatu bahan, dan disukat dalam unit kilogram (kg). Berat pula adalah merupakan tarikan daya graviti terhadap bahan itu dan disukat dalam unit newton (N).

No comments:

Post a Comment