Tuesday, August 18, 2015

Proses Pembuatan Polimer Sintetik

Polimer sintetik dihasil dengan menggabungkan monomer yang sesuai di bawah keadaan tindak balas yang tertentu.

Proses penggabungan monomer disebut proses pempolimeran.

Gabungan monomer yang sama jenis akan menghasilkan polimer manakala gabungan monomer yang berlainan jenis akan menghasilkan kopolimer.

Getah butil (butyl), sejenis getah sintetik (synthetic rubber) dihasilkan daripada pempolimeran dua monomer, isobutilena dan isoprena di bawah suhu rendah −95°C dalam medium metil klorida.

Mangkin yang digunakan aluminium klorida.

Rajah di bawah menunjukkan langkah-langkah utama dalam proses pembuatan getah butil.

Penghasilan getah butil, sejenis getah sintetik.
No comments:

Post a Comment