Thursday, April 23, 2015

Proses Pereputan Radioaktif

Proses pereputan radioaktif ialah proses penguraian nukleus suatu bahan radioaktif yang tidak stabil untuk menghasilkan nukleus baru yang lebih stabil dengan pembebasan sinaran radioaktif dan tenaga haba.

Pereputan radioaktif berlaku secara spontan (tanpa terkawal) dan secara rawak. Kadar pereputan nukleus untuk bahan radioisotop yang berlainan adalah berbeza.

Masa yang diambil untuk suatu bahan radioisotop mereput menjadi separuh daripada jisim asalnya disebut setengah hayat (half-live).

Jadual di bawah menunjukkan setengah hayat bagi beberapa jenis bahan isotop.


Kadar pereputan bahan radioaktif tidak dipengaruhi oleh tekanan, suhu dan perubahan kimia.

No comments:

Post a Comment