Thursday, May 7, 2015

Perubahan Fizik

Perubahan fizik (physical change) merupakan perubahan yang tidak menghasilkan sebarang bahan baru.

Perubahan ini hanya mengubah sifat fizik bahan asal.

Sifat fizik merujuk kepada ciri bahan yang boleh dilihat atau dirasa. Contohnya: 
 • Saiz.
 • Warna.
 • Bentuk.
 • Bau.

Perubahan fizik adalah sementara dan berbalik, iaitu ianya dapat ditukar kembali kepada bentuk asalnya.

Beberapa contoh perubahan fizik adalah seperti berikut:
 • Penyejatan alkohol.
 • Kondensasi stim.
 • Penghabluran daripada larutan tepu.
 • Perubahan bentuk bola apabila ditekan.
 • Pemejalwapan garam ammonium.

Ais melebur menjadi air apabila dipanaskan, manakala membeku menjadi ais semula apabila disejukkan. Perubahan sementara dan boleh berbalik ini ialah suatu perubahan fizik.Secara amnya, perubahan fizik boleh diringkaskan sebagai:
 • Proses perubahan ciri dan sifat fizik.
 • Sementara dan berbalik.
 • Tiada bahan baru terhasil.
 • Komposisi dan sifat kimia tidak berubah.
 • Kurang tenaga diperlukan.

No comments:

Post a Comment