Wednesday, April 8, 2015

Penghasilan Aloi Secara Industri

Penggunaan aloi yang diperkembang secara meluas dalam pelbagai bidang telah meningkatkan permintaan terhadapnya.

Kebanyakan aloi boleh dihasilkan dengan meleburkan dua atau lebih logam. 

Logam lebur kemudian dicampurkan pada kadar yang dikehendaki untuk menghasilkan aloi tertentu.


No comments:

Post a Comment