Saturday, January 12, 2013

Perubahan Kimia


Jirim (matter) ialah bahan yang terdiri daripada zarah-zarah seni yang mempunyai jisim (mass) dan isipadu (volume).

Perubahan jirim melibatkan penyerapan atau pembebasan tenaga (absorption and release of energy).

Perubahan yang berlaku ke atas jirim boleh dikelaskan kepada dua jenis, iaitu:
  1. Perubahan kimia.
  2. Perubahan fizikal.

Perubahan kimia (chemical changes) ialah perubahan yang menghasilkan satu atau lebih bahan baru.

Bahan baru yang terhasil mempunyai komposisi yang berbeza daripada bahan asal.

Contohnya, telur yang digoreng dengan minyak akan berubah daripada keadaan cecair kepada pepejal pada kedua-dua kuning dah putih telur. 


Perubahan kimia telah berlaku, iaitu telur goreng yang terhasil mempunyai komposisi dan sifat kimia yang berbeza daripada telur mentah akibat paduannya dengan minyak.

Perubahan kimia sentiasa disertai dengan penyerapan dan pembebasan tenaga.

Penyerapan tenaga (absorption of energy) berlaku semasa pemecahan ikatan.

Pembebasan tenaga berlaku apabila pembentukan ikatan terjadi.

Perubahan kimia bersifat kekal dan tidak berbalik.

Ini bermakna bahan baru yang terhasil sukar ditukar kembali kepada bentuk asalnya.

Beberapa contoh perubahan kimia ialah:
  • Pengaratan besi (rusting of iron).
  • Pembakaran magnesium dalam oksigen.
  • Proses fotosintesis (photosynthesis).
  • Pembakaran bahan api fosil (burning of fossil fuels).
  • Peneutralan (neutralisation) asid oleh alkali.

4 comments: