Tuesday, March 5, 2013

Aloi


Aloi (alloy) ialah bahan yang terbentuk apabila sedikit logam tulen atau bukan logam ditambah kepada logam tulen lain dalam keadaan lebur.

Komposisi kandungan aloi adalah mengikut kadar peratusan yang tertentu.

Percampuran akan menghasilkan aloi yang mempunyai sifat yang berbeza dari logam asal.

Beberapa contoh aloi ialah keluli (steel), piuter (pewter), gangsa (bronze), duralumin dan loyang (brass).

Kandungan logam dalam sesuatu aloi dinyatakan dalam peratus mengikut jisim. Contohnya, loyang diperbuat daripada 70 g kuprum (copper) dan 30 g zink.

Rim aloi


Pengaloian mengubah sifat logam

Logam tulen bersifat lembut dan mudah ditempa (soft and malleable). Sesetengah logam seperti ferum (besi) pula adalah mudah berkarat.

Sifat-sifat logam ini menjadikannya kurang sesuai digunakan dalam kebanyakan aplikasi harian. Contohnya, pengetinan makanan atau pembuatan kenderaan.

Melalui pengaloian (alloying), sifat-sifat logam tulen boleh diubah untuk menjadi lebih kuat, keras dan tidak mudah berkarat.

Aloi juga boleh mengkonduksi elektrik dan mempunyai takat lebur yang lebih rendah berbanding logam tulen.

Proses pengaloian adalah bertujuan untuk;
  1. Menambah kekerasan (rigidity)
  2. Mencegah kakisan (prevent corrosion)
  3. Membaiki rupa bentuk (improve the appearance)

No comments:

Post a Comment